Toelichting

aanleiding

De gemeente Amsterdam onderzoekt de mogelijkheden voor een langzaamverkeersverbinding over het IJ. Aanleiding hiervoor zijn de ontwikkeling van Overhoeks en de toenemende druk op de veerverbindingen tussen Amsterdam CS en Noord.

de meest logische verbinding

Als ontsluiting van het overhoeksterrein is een langzaamverkeersbrug tussen CS en de buiksloterweg het meest logisch. Op deze plek komen stadsdeel Centrum en Noord al bijna samen, met het IJ als smalle barrière. Van de huidige zes veerverbindingen over het IJ gaan 86% van re reizigers via CS en is de verbinding tussen CS en de Buiksloterweg alleen al goed voor 54% van alle overzettingen. Uit een vervoerstechnisch oogpunt is er achter CS dan ook de grootste behoefte aan een langzaamverkeersbrug.

een complex ontwerpvraagstuk

Een vaste verbinding achter CS brengt echter een aantal inke uitdagingen met zich mee, met name door de beperkte ruimte en het drukke verkeer op het IJ en rond Amsterdam CS. De veilige doorgang van, pleziervaart, staande mastschepen, beroepsvaart en cruiseschepen op het IJ is hierbij een belangrijk aspect. Een verbinding meer ten oosten of ten westen van CS, waar meer ruimte is, lijkt dan ook eenvoudiger te realiseren.

integrale oplossing

In dit rapport presenteert Team IJbrug CS een ontwerpvoorstel voor een langzaamverkeersverbinding achter het Centraal Station, die inpasbaar is en voldoet aan de eisen van alle stakeholders. Met dit ontwerp denken wij een hoogwaardige oplossing te kunnen bieden voor de behoeften en eisen van alle stakeholders.

expertise

Team IJbrug CS heeft ruim 15 jaar ervaring met het ontwikkelen van integrale oplossingen op het gebied van bruggenbouw, etsvoorzieningen en complexe inpassingsvraagstukken. In onze werkwijze betrekken wij alle stakeholders. Door een gedegen analyse van de belangen van alle betrokken partijen, komen we gezamenlijk tot een integrale passende oplossing.

ontwerpvoorstel

Het auteursrecht van het op deze website gepresenteerde ontwerp ligt bij Team IJbrug CS. Het ontwerp en de kenmerken daarvan mogen niet zonder toestemming van Team IJbrug CS gebruikt worden.